خرید لوله پلیکا با سایز بزرگ

تولید لوله پلیکا با سایز بزرگ چندین برابر گران تر از معضلات بزرگ در اجرای پروژه های شهری و تونل سازی پیدا کردن لوله های پلیکا با سایز بزرگ است، پلیکا به صورت معمول در نهایت با سایز 125 میلیمتر تولید می شود که نشانی از ساختمان های شهر دارد و نه پروژه های بزرگ […]