برای خرید و ارسال در تهران


دفتر پخش تهران و انبار: خیابان خاوران، روبروی خیابان تفرشی، پلاک ۲۴۳ و ۲۴۱

تلفن: ۳۳۳۲۷۶۰۹


موبایل مدیریت - محمدشاه: 09122372140

موبایل مدیریت - طهماسبی: 09121493302

ایمیل: alireza.mohammadshah@gmail.com